אולפנת רגבים בגולן

"מיום ששבו לאדמה נהיו קרובים לשמיים" (אצ"ג)

תכנית רגבים הוקמה מתוך אמון בכוחותיו של הנוער וביכולתו להוציאם אל הפועל ומתוך הרצון לשלב את הנוער במשימה של עבודת האדמה וגאולתה

אולפנה תורנית חקלאית מבית עמותת "רוח הגולן" אשר שמה דגש על שלושה תחומים המהווים את עמודי התווך של המקום:

לימוד תורה עמוק ומקיף, עבודת אדמה ולימודי בגרות.

ידיעות

accessibility