עבודה חקלאית

 

 

השכמה עם אור ראשון...

תפילה,

לימוד,

ארוחת בוקר,

ובזריזות- העמסה על המכוניות: פק"ל קפה, עוגיות, מזמרות, כובעים, כפפות עבודה, ויצאנו...

אל הכרמים, המטעים, שדות התותים, הבצל, החממות, הזיתים, ההדרים.

בחום, בקור, כשיש כוח וגם כשקצת פחות...

שגרה של עמל.

יישוב הארץ נטו.

 

בימים שני עד חמישי משכימות הבנות יחד עם צוות האולפנא ויוצאות לעבודה חקלאית אצל המשקים והחקלאים בגולן.

העבודה בענפים מגוונים: קינוב הדסים, שתילות, עבודות גיזום בזיתים במנגו ובלימונים, דילול פירות הדר, קשירות בתפוחים ובכרמים, חממות של ירקות אורגניים, גידולי שדה– תותים, בצל, ירקות עלים ופרחים.

העבודה החקלאית מוסיפה נדבך משמעותי בבניין האישיות כמו גם בבניין עם ישראל בארצו.

העמל היומיומי מצמיח בבנות חיבה לעבודה, חיבור לטבע, אהבת הארץ, מסירות, חריצות, אחריות וסבלנות.

"הנה ימים באים נאם ה' ונגש חורש בקוצר ודורך ענבים במשך הזרע, והטיפו ההרים עסיס וכל הגבעות תתמוגגנה ושבתי את שבות עמי ישראל, ובנו ערים נשמות וישבו ונטעו כרמים ושתו את יינם ועשו גנות ואכלו את פריהם" (עמוס)

accessibility