יום היכרות לקראת שנה"ל תשפ"ב

יום פתוח באולפנה יתקיים בתאריך י"א בשבט 24/01/2021 

 

להרשמה התקשרו : 0732697822 / 050-6619045 , או לשלוח מייל : misrad@uregavimbagolan.org.il

או דרך אתר הרישום של החמ"ד. 

 

accessibility