לימודי בגרות

תכנית לימודי הבגרות באולפנת רגבים:

אולפנת רגבים מיועדת לבנות המעוניינות בתעודת בגרות מלאה, עיונית, ברמה הגבוהה ביותר.

באולפנה מתקיימים לימודי בגרות בשעות אחה"צ, לאחר שעות העבודה החקלאית.

הלימוד לבגרות הינו ממוקד בחינה. צוות המורים מוכשר, מקצועי, ומפוקח פדגוגית ע"י משרד החינוך.

מגמות לימוד ייפתחו אי"ה בשנת תשע"ח ויכללו מגמת חקלאות, מגמה ריאלית ומגמה אומנותית.

 

תכנית היבחנות ארבע שנתית באולפנת רגבים

 

  כיתה ט' כיתה י' כיתה יא' כיתה יב'
מועדי חורף  

השכלת כללית 1 (נשים בתנ"ך)

השכלה כללית 2 (הלכה)

מבוא למדעים

לשון שאלון חיצוני

היסטוריה שאלון חיצוני

ספרות הערכה חלופית 30%

אזרחות מטלת ביצוע 20%

תושב"ע שאלון חיצוני (משנה+ מבוא לתושב"ע)

מחשבת ישראל הערכה חלופית 30%

תנ"ך שאלון שני

אנגלית שאלון שני

מתמטיקה 3 יח' שאלון שלישי

אזרחות שאלון חיצוני

 

מועדי קיץ תושב"ע- ספרות השו"ת, הערכה חלופית

תושב"ע- דינים ומבוא, הערכה חלופית 30%

תנ"ך- הערכה חלופית 30%

היסטוריה- הערכה חלופית 15%

לשון- הערכה חלופית 30%

מתמטיקה- שאלון ראשון (רק 3 יח')

אנגלית ספרות

תנ"ך שאלון ראשון

תושב"ע שאלון חיצוני (לקט מצוות+ תפילה כמפגש)

אנגלית שאלון ראשון+בע"פ

מתמטיקה 3 יח'-שאלון שני, 4-5 יח'- שאלון ראשון

ספרות שאלון חיצוני

מגמה 2 יח' פנימיות (ציון בית ספרי)

היסטוריה הערכה חלופית 15% חמד ועד

תושב"ע- בית, חינוך ומשפחה

מחשבת ישראל שאלון חיצוני

מתמטיקה 4-5 יח' שאלון שני

מגמה 3 יח' שאלון חיצוני

חנ"ג ציון בית ספרי

 

accessibility